Abort og Prevansjon • Verken den Norske Kirke eller den Ortodokse kirken synes i grunnen at abort er greit. Kristendommen generelt mener å ta abort er det samme som å ta et menneskeliv. Altså en stor synd.
 • Dette er kvinnediskriminerende av flere grunner. Men her er det viktig å understreke at det ikke bare er kvinnen som lider av disse religiøse normene.


  Den ortodokse kirke godtar ikke bruken av prevensjon. De mener at man heller burde holde seg unna seksuell omgang. Hvis man da først har seksuell omgang har Gud ment at det skal bli barn. Hvis man da bruker prevansjon så er det nesten som å ta abort. Man stopper at et barn blir født, alså man tar et liv. Den lutherske protestantiske kirke mener på den annen side at å bruke prevansjon er greit, men at man først og fremst skal unngå seksuel omgang til man er gift.


Et eksempel på hvorfor å forby abort er kjønnsdiskriminerende:

En mann og en dame har sex og kvinnen blir gravid. Det er da flere senarioer som kan finne sted.
  • Senario1:
   • For å unngå pes fra omverdenen gifter de seg. Her blir både mannen og kvinnen berørt.
  • Senario2:
   • Mannen stikker av og kvinnen beholder barnet. Hun blir sittende med all skylden fordi man ser at hun da må har syndet. På mannen derimot synes det ikke så bare kvinnen blir berørt.
  • Senario3:
   • Kvinnen tar abort. Hun gjør det ”under bordet”. Dette innebærer kanskje å gjøre det ulovlig. Dette er veldig farlig og sansynligheten er stor for at hun kan dø.
  • Senario4:
   • Hun beholder barnet og får pes fra omverdenen fordi folk kan se at hun er gravid og hva det har innebåret.